Vastaanotto sopimuksen mukaan
Helenankatu 4,
Helsinki
(sisäpiha)

 

Holistisen terapian perusteita

Holistisen terapian perusteena on ihmisen käsittely kokonaisuutena ja tavoitteena ihmisen tukeminen hänen kehityksessään itsensä tuntemisessa, tiedostamisessa ja säilyttämisessä.

Holistisen terapian toimintarajat kattavat laajan osan psykoterapiasta itsensä kehittämiseen.

Ihminen on kokonaisuus – hän kokee olemassaolonsa kehon, tunteiden, ajatusten, hengen ja sielun tasolla

Ajatteleminen ei tapahdu kehosta erillään, emootiot ja tunteet ovat suoraan sidoksissa kehon reaktioihin. Se, mitä kehossasi tapahtuu, on sidoksissa siihen, mitä tapahtuu sinun psyykessä, tunteet vaikuttavat ajatuksiin ja henki kehoon, koska kaikki nämä ovat osia ihmisen kokonaisuudesta. Kun yksi osa sinusta ei toimi, on kokonaisuuden työ häiriintynyt.

Ihminen voi johtaa elämäänsä vain muuttaessaan omaa sisäistä maailmaansa

Ihminen ei ole maailmassa yksin – hän on osa kokonaisuudesta. Holistinen terapia tukeutuu kvanttifysiikan maailmannäkemykseen, jonka mukaisesti kaikki olemassa oleva on yhdistetty yhteisen energiakentän eli tietoisuuden kautta.

Me luomme jatkuvasti omaa maailmaamme tietoisuuden, toiveiden, halujen ja toimintojen kautta.

Kun et tunne tyytyväisyyttä, tasapainoa ja harmoniaa, on elämän ja toisten ihmisten syyttämisestä vähän hyötyä. Kaikki, mikä on sinun elämässäsi, joka on ympärilläsi, olet itse elämääsi kutsunut. Ajatuskuvitelmat ja sisäinen tunne, jossa elät, ovat hyvin oleellisia. Ajatuksesi ja kuvitelmat ovat kuin magneetti, joka vetää elämääsi juuri sitä, mitä ajattelet. Onni ja tyytyväisyys alkavat oman sisäisen maailman tiedostamisesta ja muuttamisesta.

Holistisessa terapiassa asiakas viipyy osan terapia-ajasta muuttuneessa eli meditatiivisessa tiedostamistilassa

Aivot toimivat silloin toisin kuin jokapäiväisellä tasolla ja terapia on tehokas, koska alitajunnalla on vapaampi kulku, psyyke on vastaanottavaisempi muutoksille sekä tunne- ja ajatussulkuja on helpompi ylittää. Sinulla on oman sisäisen maailman kautta mahdollisuus siirtyä ajassa ja tilassa ja mennä takaisin tapahtumiin, joista ongelmat ovat saaneet alkunsa – kokea uudelleen lapsuus, kohdussa olo tai edelliset elämät, vapauttaa tunteita ja muuttaa ajatusmalleja, jotka estävät sinua olemasta nykyisessä elämäntilanteessa harmoniassa ja tasapainossa.

Holistisella terapialla on paljon yhteistä regressioterapian kanssa ja terapeutilla on käytössään perinteisen terapiakeskustelun lisäksi useita erilaisia työmenetelmiä:

  • asiakkaan muuttuneelle tietoisuudentasolle auttaminen;
  • regressiotekniikat (siirtyminen takaisin tapahtumiin, joista ongelmat ovat saaneet alkunsa);
  • energiasulkujen vapauttamistekniikat, jotka tukeutuvat kehon ja hengen sidoksiin;
  • shamanismin vuosituhansia vanhoihin tietoihin perustuvat terveyttävät toiminnot jne.

 

Yhteystiedot

Anne Lossmann

Puhelinnumero
044-5742508
Sähköposti:
anne.lossmann@gmail.com